Jubileumboek

jubileumboek - web‘Servais! fils de l’harmonie’. De familie Servais en de Halse Harmonie.

De Halse cellist François Servais geldt als één van de voornaamste virtuozen van de 19e eeuw. Overal in Europa toonde hij zijn kunst. Toch keerde hij steeds naar zijn geboortestad Halle terug. Vanaf zijn prille jeugd tot zijn overlijden hield hij goede contacten met de Halse Harmonie, eerst zeer waarschijnlijk als muzikant en dirigent, later als erelid en erevoorzitter. Ook zijn vader en zonen kenden het orkest en zijn leden.

Naar aanleiding van de 225ste verjaardag van de vereniging schetst Peter François de band met de familie Servais, met op de achtergrond de verenigingsgeschiedenis en het leven en werk van de hoofdrolspelers. De auteur, historicus en musicoloog, put hiervoor uit twaalf jaar archiefonderzoek en wist heel wat boeiende en onbekende feiten te achterhalen. Het boek telt 178 pagina’s en 141 illustraties.

U kan het boek bestellen door uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) door te mailen  naar  info@khhalle.be en door 20 euro over te schrijven op rekeningnummer BE61 3100 5113 1517 van KH Sinte-Cecilia Halle met vermelding ‘Jubileumboek + uw naam’.
Indien u het boek per post wil ontvangen stort u 24 euro.

Het is ook verkrijgbaar:

  • tijdens de concerten van de Harmonie
  • via de vzw Servais (www.servais-vzw.org)
  • in het Halse Streekmuseum
  • bij Toerisme Halle