Beschermcomité

Beschermcomité

Om ons feestjaar extra luister bij te zetten, durven we een beroep te doen op uw steun. Voor 80 euro bent u lid van het beschermcomité ‘225 jaar Halse Harmonie’. U krijgt:

  • een uitnodiging voor alle festiviteiten
  • een  uitnodiging voor de feestzitting ‘225 jaar Halse Harmonie’ in het stadhuis
  • twee vrijkaarten voor het feestconcert met de Muziekkapel van de Gidsen (waarde € 40)
  • het jubileumboek ‘De familie Servais en de Halse Harmonie’ (waarde € 20)
  • een naamsvermelding in de programmaboekjes en op de website (indien gewenst)
  • en natuurlijk onze eeuwige dankbaarheid.

Inschrijven kan via overschrijving van 80 euro of meer op rekening BE61 3100 5113 1517 van KH Sinte-Cecilia Halle. Als u in de mededeling uw naam (en eventueel functie) noteert, gaat u ermee akkoord dat u zo vermeld wordt. Hebt u een e-mailadres, dan mag u dat doorgeven via info@khhalle.be.

Sponsoren kan ook – vraag vrijblijvend de mogelijkheden op.

oproep beschermcomite 225 jaar Halse Harmonie (PDF)