Lid worden van de KH Sinte-Cecilia

Indien u graag meer wil zijn dan een gewone bezoeker, dan kan u betalend lid worden. We maken graag een onderscheid tussen gewoon lid (15 euro), steunend lid (25 euro) en erelid (50 euro of meer). Maar vooraleer u beslist, zetten we graag de voordelen op een rijtje:

  • u ontvangt een lidkaart op naam waarop het betaalde bedrag vermeld wordt
  • u krijgt voor alle activiteiten een persoonlijke uitnodiging en geniet steeds van het voorverkooptarief bij concerten (ook al betaalt u aan de kassa)
  • u ontvangt 3 maal per jaar ons ledentijdschrift ‘De Vrolijke Noot’ waarin we u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de harmonie
  • u wordt uitgenodigd op het jaarlijks Sint-Ceciliabanket

Steunende leden ontvangen daarboven één kaart voor het jaarlijks Winterconcert in februari en één voor het Matineeconcert in oktober. Om praktische redenen dient u die vrijkaart echter te reserveren via email of telefoon.

Ereleden ontvangen de toegangskaarten en krijgen ook nog een waardebon  voor de steakkermis toegestuurd.

De voordelen voor steunende leden en ereleden zijn enkel van toepassing indien het lidgeld betaald is voor 30 januari.
Voor de betaling gebruikt u volgende gegevens:
KH Ste-Cecilia, BE61 3100 5113 1517. Het bedrag kiest u zelf (15, 25, 50 euro of meer). Gebruik als vermelding ‘Lidgeld 2020’.

Voor bijkomende informatie of inlichtingen kan u terecht op info@khhalle.be of bij het secretariaat.