Categorie archief: Archief

De Vrolijke Noot 59

Deze maand verscheen ons 59ste nummer van De Vrolijke Noot. Je leest er het tweede deel van het interview met onze ere-voorzitter Louis De Grève.

DVN 59

De Vrolijke Noot 58

In deze DVN  kan u het eerste deel van een interview lezen met onze ere-voorzitter Louis De Grève. Hij vertelt over de geschiedenis van de harmonie en doorspekt zijn verhaal met leuke anekdotes. Een echte aanrader.

Muzikaal liggen we nog steeds stil en hopen we om in 2021 de repetities zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

U hoort nog van ons!

DVN 57

DVN 57_web 1De Vrolijke Noot nr. 57 is een feit. We namen van de relatieve rust in onze vereniging gebruik om nieuwe onthullingen over Servais’ band met onze harmonie te publiceren. Veel leesplezier.

DVN 55

Een nieuw jaar, een nieuwe maand en natuurlijk ook een nieuw nummer van De Vrolijke Noot. Nummer 55 staat online.

Veel leesplezier.

De Vrolijke Noot 54

De nieuwste editie van ons ledenblad De Vrolijke Noot rolde onlangs uit de pers. Intussen al nummer 54.

Je leest er een ruime terugblik op onze recentste concerten en zeker niet te missen: de activiteitenkalender voor het komende seizoen.

 

De Vrolijke Noot 53!

Met het Sinksenconcert in het oog en een heel wat activiteiten achter de rug, viel ons ledenblad De Vrolijke Noot recent in uw bus.

DVN 53 – web

De Halse Harmonie en de Halse Sint-Sebastiaansgilde

De marteling van Sint-Sebastiaan (Halle, den AST, kunstcollectie Stad Halle) foto Jan Decreton

De marteling van Sint-Sebastiaan (Halle, den AST, kunstcollectie Stad Halle) foto Jan Decreton

De Halse Harmonie is de enige actieve Halse vereniging die de kaap van tweehonderd jaar rondde – ze bestaat intussen 228 jaar. Tot ongeveer 25 jaar geleden was er een vereniging actief die een nog veel straffere prestatie neerzette: de Sint-Sebastiaansgilde van Halle, ontstaan in 1412. Ze vond haar oorsprong in de militaire verdediging van de stad. Na de afschaffing van de gilden tijdens de Franse Revolutie bleef de gilde bestaan als socio-culturele vereniging, een van de voornaamste van de stad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er linken zijn tussen beide verenigingen.

Jean Joseph Vandercammen

Zo speelde Jean Joseph Vandercammen (1788-1866) een belangrijke rol in beide: hij was van jongs af tot zijn overlijden muzikant in de Harmonie en ook jarenlang onderdirigent, en in 1820 was hij ‘president’ van de Sint-Sebastiaansgilde. Diezelfde Vandercammen speelde een grote rol in de muziekopleiding van de jonge Servais.

Erevoorzitter Servais

Lang voor François Servais de cello leerde kennen en over heel Europa carrière maakte, musiceerde hij in het orkest van de Sint-Martinuskerk en in de Halse Harmonie, mede onder de vleugels van Vandercammen. Servais groeide op in het Handbooghof, in de onmiddellijke nabijheid van de schuttersweiden. Het ligt voor de hand dat hij in contact kwam met de schutters. Van de Harmonie werd Servais in 1836 erelid en in 1862 erevoorzitter. Beide erefuncties bekleedde hij ook bij de gilde.

Bij de begrafenis van hun overleden erevoorzitter, op 29 november 1866, liepen beide verenigingen mee in de stoet, Sint-Sebastiaan als eerste, de Harmonie als laatste. De Harmonie droeg op 3 december 1866 een namis op in de Halse Paterskerk. Dat ook de Sint-Sebastiaansgilde dat deed, een week later en eveneens in de Paterskerk, weten we enkel dankzij een gedrukte uitnodiging bewaard in het Harmoniearchief. Dat kan erop wijzen dat de Harmonie die viering mee opluisterde.

Uitnodiging namis Servais vanwege de Sint-Sebastiaansgilde op 10 december 1866 (Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Uitnodiging namis Servais vanwege de Sint-Sebastiaansgilde op 10 december 1866 (Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Sint-Sebastiaan

Een andere mooie verbinding tussen Servais en zijn twee verenigingen kwam recent aan het licht. In oktober 1842 schonk Servais een schilderij van Sint-Sebastiaan – patroonheilige van de schutters – aan de Halse Sint-Sebastiaansgilde. Het monumentale werk was het jaar voordien geschilderd door Godfried Guffens tijdens zijn opleiding in het atelier van Nicaise De Keyser in Antwerpen. Servais kende Guffens goed.

De Halse Harmonie begeleidde de Sint-Sebastiaansgilde toen die het schilderij plechtig ging afhalen bij Servais. Er waren ook enkele artiesten uit Brussel bij betrokken. Na de bedankingswoorden van Charles Vanden Schrieck, voorzitter van de gilde, werd het schilderij naar het Handbooghof gebracht. Die avond was Servais eregast op een speciaal georganiseerd banket, “qui c’est prolongé bien avant dans la nuit”, aldus de verslaggever van L’Observateur.

Het schilderij ‘De marteling van Sint-Sebastiaan’ verkeerde na 175 jaar in slechte staat. De Stad Halle financierde in 2018 een ingrijpende restauratie. Sinds 27 juni 2018 hangt het permanent in den AST samen met enkele andere stukken over de Sint-Sebastiaansgilde. Daaronder ook de uitnodiging voor de namis van Servais op 10 december 1866 uit het Harmoniearchief, en een brief van Servais aan Godfried Guffens. Voordien hing het schilderij lange tijd in de raadzaal van het Historisch Stadhuis, tot het daar in 2008 plaats moest maken.

Foto van de viering van 175 jaar Halse Harmonie in 1982 in het stadhuis, met rechtsboven het schilderij van Sint-Sebastiaan (Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Foto van de viering van 175 jaar Halse Harmonie in 1982 in het stadhuis, met rechtsboven het schilderij van Sint-Sebastiaan (Halle, Stadsarchief, Archief Halse Harmonie)

Uit het onderzoek naar Godfried Guffens’ ‘Sint-Sebastiaan’ bleek ook dat het portret van de Heilige Cecilia, dat de kaft van het boek ‘Servais, fils de l’harmonie’ siert, van dezelfde kunstenaar is. Guffens penseelde de patroonheilige van de muziek in 1852 in opdracht van Servais.

Godfried Guffens, De Heilige Cecilia, 1852 (privécollectie)

Godfried Guffens, De Heilige Cecilia, 1852 (privécollectie)

Bron:
Peter François, ‘Servais, fils de l’harmonie’. De familie Servais en de Halse Harmonie (Halle, Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Halle, 2015)
Peter François, ‘De biografie van een schilderij: over Servais, Godfried Guffens en de Halse Sint-Sebastiaansgilde’. In Hallensia jg. 40, n° 2, april-juni 2018, p. 3-12.

Website van Hallensia (Koninklijke Geschied- & Oudheidkundige Kring Halle)

Huwelijk Lambert en Marleen

Op vrijdag 24 november traden onze bariton Lambert Lenaerts en Marleen Dezitter in het huwelijk. De plechtigheid werd voltrokken in de raadzaal van het oude stadhuis van Halle door Schepen Eddy Buelinckx. Behalve in onze harmonie speelt Lambert ook in Brass Band Alsemberg. Niet minder dan 17 muzikanten uit beide verenigingen samen werden bereid gevonden om Lambert te verrassen met een klein muzikaal optreden. Het geheel werd in goede banen geleid door Wim Stas, dirigent van BBA en ook leraar van Lambert.

Op het moment dat Lambert en Marleen de raadzaal betraden, zetten we plechtig  in met Trumpet Voluntary (J. Clark). Het gezicht van Lambert sprak boekdelen… Na het ondertekenen van de aktes was het tijd voor iets rustigers en speelden we Amazing Grace (John Newton). Het einde van de plechtigheid werd feestelijk afgesloten met de triomfmars uit Aïda van Verdi.

Terugblik op Sint-Ceciliabanket 18-11-2017

Sinte-Cecilia, de patroonheilige van de muzikanten. Een uitstekende reden voor muzikanten en sympathisanten om aan te schuiven aan de feesttafel. Voor de eerste maal kozen we een restaurant als locatie. En het moet gezegd, we werden in de watten gelegd. Het eten was van de bovenste plank en de eigenaars van La Donatella boden ons het aperitiefje aan. Uiteraard kon ook de tombola niet ontbreken. Dankzij de steun van lokale handelaars konden we een prijzenpot van meer dan 120 prijzen in de etalage zetten! René Longhez mocht met de hoofdprijs naar huis (was dat niet al eens gebeurd?).
Het werd een gezellige avond waar iedereen de tijd vond om wat bij te praten. De voorzitter zette ook een aantal helpende handen in de bloemetjes. Zeker voor herhaling vatbaar.

Terugblik op Matineeconcert 29-10-2017

Voor de derde keer op rij kozen we voor de formule van een matineeconcert. Onder leiding van dirigent Anthony Devriendt bracht de Harmonie een gevarieerd programma. We zetten het concert in met Pastime with good company, een werk van King Henry VIII. De gebroeders Plessers namen alvast de ‘tambour’ partij voor hun rekening. Met English Folk Song Suite van Ralph Vaughan Williams stond er een echte klassieker op het menu. Dit werk was namelijk het eerste echte muziekstuk dat werd geschreven voor harmonieorkest. We sloten het eerste deel af met Song and Dance. Dit stuk was de aanleiding voor de rode draad van het concert. We maakten ook plaats voor een ingetogen moment. Remembering the Fallen Ones werd opgedragen aan René Carlier, voormalig hoboïst en aan Gaston Coppye, die gedurende enkele weken de muzikale leiding had over onze harmonie. Met het beklijvende Songs from the Catskills van Johan de Meij en het ophitsende Ritual Firedance stonden de muzikanten voor een echte uitdaging. Het programma werd aangevuld met de filmmuziek van Disneys Beauty and the Beast en Grease. Het concert werd afgesloten met het luchtige Tico-Tico  waarbij de houtblazers op de voorgrond traden. Het programma werd vakkundig aan elkaar gebreid door onze cornettiste Vicky. Ze doorspekte de muziek met pittige en gevatte anekdotes over het orkest. De muzikanten kijken alvast uit naar het volgende Winterconcert.